Komunálny
poradca samospráv

Verejný poriadok – hrubá neslušnosť

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie