Komunálny
poradca samospráv

Starostlivosť o majetok – ako zákonná povinnosť vlastníka (judikatúra)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie