Komunálny
poradca samospráv

Verejné priestranstvá – vlastníctvo obce „ex lege“ – judikatúra

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie