Komunálny
poradca samospráv

Zákonné vecné bremená – miestne cesty (komunikácie) na území obce

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie