Komunálny
poradca samospráv

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – vzor s účinnosťou od 01.11.2023

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie