Komunálny
poradca samospráv

Zástupca starostu po voľbách a poverený poslanec obecným zastupiteľstvom

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie