Komunálny
poradca samospráv

Zmena zákona o majetku obcí (zákonom č. 173/2023)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie