Komunálny
poradca samospráv

Zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám od 01.01.2023

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie