Komunálny
poradca samospráv

Zmena zákona o sociálnych službách a jej dopad na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb obcou

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie