Komunálny
poradca samospráv

TEST: Prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR za mesiac

05 – AK Sotolář – prehľad právnej úpravy – 05_2023 Zákon č. 170/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovČiastka: 62 Účinnosť: od 4. júna 2023 Všeobecné ustanovenia upravujúce voľby sa menia s cieľom zvýšiť transparentnosť do […]

TEST: Prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR za mesiac 2

05 – AK Sotolář – prehľad právnej úpravy – 05_2023 Zákon č. 170/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovČiastka: 62 Účinnosť: od 4. júna 2023 Všeobecné ustanovenia upravujúce voľby sa menia s cieľom zvýšiť transparentnosť do […]

TEST: Prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR za mesiac 3

05 – AK Sotolář – prehľad právnej úpravy – 05_2023 Zákon č. 170/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovČiastka: 62 Účinnosť: od 4. júna 2023 Všeobecné ustanovenia upravujúce voľby sa menia s cieľom zvýšiť transparentnosť do […]