Komunálny
poradca samospráv

Súpis úloh na január 2025

01janCelý deň31Súpis úloh na január 2025

Informácie

 • Obecné zastupiteľstvo – koncepcie a programy obce (informácia a stav)
 • Obecné zastupiteľstvo – rozpočet obce – kontrola plnenia rozpočtu (informatívna správa)
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia miestnych daní
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia miestneho poplatku za komunálny odpad
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia správne poplatky
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia nájomné a ostatné služby
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia zmluvné pohľadávky
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia ostatné poplatky
 • Obecné zastupiteľstvo a starosta obce – Informatívna správa Policajného zboru SR a obecnej polície o bezpečnostnej situácii na území obce z pohľadu verejného poriadku za predchádzajúci rok
 • Obecné zastupiteľstvo a starosta obce – Informatívna správa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o stave a vývoji nezamestnanosti na území obce za predchádzajúci rok
 • Obecný úrad – daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (ak je obec podnikateľským subjektom)
 • Obecný úrad – úhrada dane z motorových vozidiel (ak je obec podnikateľským subjektom)
 • Starosta obce – inventarizačná komisia – inventarizácia majetku obce
 • Obecný úrad – ozdravný režim a nútená správa obce (sledovanie podmienok hospodárenia obce)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vyhľadávanie