Komunálny
poradca samospráv

Súpis úloh na marec 2025

01marCelý deň31Súpis úloh na marec 2025

Informácie

  • Obecné zastupiteľstvo – Informatívna správa o stave a vývoji podnikateľského prostredia v obci
  • Obecné zastupiteľstvo – schvaľovanie konsolidovanej účtovnej závierky
  • Obecné zastupiteľstvo – schvaľovanie tvorby a použitia rezervného fondu obce k 31. 12. predchádzajúceho roka
  • Obecné zastupiteľstvo – schvaľovanie tvorby a použitia rezervného fondu obce na aktuálny rok
  • Obecné zastupiteľstvo – výročná správa obce
  • Obecný úrad – spracovanie podkladov pre potreby štátneho záverečného účtu
  • Obecný úrad – daňové priznanie k dani z príjmov (ak je obec podnikateľským subjektom)
  • Obecný úrad – ozdravný režim a nútená správa obce (sledovanie podmienok hospodárenia obce)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vyhľadávanie