Komunálny
poradca samospráv

Súpis úloh na október 2024

01oktCelý deň31Súpis úloh na október 2024

Informácie

 • Obecné zastupiteľstvo – koncepcie a programy obce (informácia a stav)
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia a prejednanie hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti obce k 30. 09. roka
 • Starosta obce – stav a vývoj nedoplatkov na miestnych daniach a službách
 • Obecný úrad – spracovanie rozpočtových požiadaviek do podoby návrhu rozpočtu
 • Hlavný kontrolór obce – vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce
 • Obecný úrad – zverejnenie návrhu rozpočtu na úradnej tabuli obce
 • Obecný úrad – zverejnenie návrhu rozpočtu na webovom sídle obce
 • Obecný úrad – zverejnenie návrhu rozpočtu na elektronickej úradnej tabuli obce
 • Obecný úrad a komisie OZ – vyhodnotenie a zapracovanie pripomienok a námetov do návrhu rozpočtu
 • Obecný úrad – doručenie vyhodnotenia pripomienok k návrhu rozpočtu poslancom OZ
 • Obecný úrad – ozdravný režim a nútená správa obce (sledovanie podmienok hospodárenia obce)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vyhľadávanie