Komunálny
poradca samospráv

Súpis úloh na september 2024

01sepCelý deň30Súpis úloh na september 2024

Informácie

 • Obecný úrad – spracovanie zmluvných a iných dohodnutých plnení a vzťahov ako podklad pre prípravu návrhu rozpočtu obce (zákonné povinnosti obce a prioritné povinnosti obce – dohody a zmluvy, verejné služby a činnosti, verejné obstarávanie – zmluvné záväzky)
 • Obecný úrad – výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 • Obecný úrad – vyhlásenie výzvy na predloženie rozpočtových požiadaviek – obyvatelia obce (námety a podnety)
 • Obecný úrad – výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek – poslanci OZ
 • Komisie OZ – predloženie rozpočtových požiadaviek
 • Obecná rada – predbežné prejednanie návrhu rozpočtu
 • Obecné zastupiteľstvo – hodnotenie (monitoring) plnenia Programov obce (programový rozpočet)
 • Obecné zastupiteľstvo – schválenie Plánu investičných aktivít obce na nasledujúci rok
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o činnosti škôl a predškolských zariadení, vrátane školskej jedálne – zabezpečenie školského roka
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o činnosti preddavkových útvarov obce + písomné predloženie požiadaviek
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií obce + písomné predloženie požiadaviek na zapracovanie do rozpočtu obce
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o činnosti obchodných spoločností obce + písomné predloženie rozpočtových požiadaviek na zapracovanie do rozpočtu obce
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o činnosti sociálneho podniku obce + písomné predloženie rozpočtových požiadaviek na zapracovanie do rozpočtu obce
 • Obecné zastupiteľstvo – informácia o majetkových účastiach obce v iných spoločnostiach (vodovody a kanalizácie, akcie, …) + písomné predloženie rozpočtových požiadaviek na zapracovanie do rozpočtu obce
 • Obecné zastupiteľstvo – rozpočet obce – kontrola plnenia rozpočtu (informatívna správa)
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia miestnych daní
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia miestneho poplatku za komunálny odpad
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia správne poplatky
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia nájomné a ostatné služby
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia zmluvné pohľadávky
 • Obecné zastupiteľstvo – rekapitulácia ostatné poplatky
 • Obecný úrad – ozdravný režim a nútená správa obce (sledovanie podmienok hospodárenia obce)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vyhľadávanie